Wat is de bijtelling elektrische auto in 2024?

Wat is de bijtelling elektrische auto in 2024? En hoe zit het met 2025 en 2026?

Geschreven door: R2B Store

|

Tijd om te lezen 3 min

Elektrische auto's winnen snel aan populariteit in Nederland, dankzij hun minimale impact op het milieu en de lagere operationele kosten. Met de regering die stimuleringsmaatregelen invoert om duurzaam vervoer te bevorderen, overwegen steeds meer mensen en bedrijven om elektrisch te gaan rijden. Een cruciale factor in deze overweging, vooral voor zakelijke rijders, is de bijtelling. Dit fiscale aspect kan aanzienlijk invloed hebben op de totale eigendomskosten van een auto, waardoor het een belangrijk punt van overweging wordt bij de aanschaf van nieuwe voertuigen.

Wat is Bijtelling?

Bijtelling is een fiscale heffing voor het privégebruik van een zakelijke auto. In Nederland wordt een percentage van de cataloguswaarde van de auto opgeteld bij het jaarlijkse belastbare inkomen van de bestuurder, als deze de auto ook buiten werk om gebruikt. Stel, de cataloguswaarde van een elektrische auto is €40.000 en het bijtellingspercentage is 8%, dan is de bijtelling €3.200 per jaar.


Dit bedrag wordt bij het belastbare inkomen van je salaris opgeteld, waardoor de bestuurder belasting betaalt over dit bedrag volgens zijn belastingschijf. Voor zakelijke rijders is de lage bijtelling dus een belangrijke kostenfactor om rekening mee te houden bij het kiezen van een auto. Er is een lagere bijtelling bij een elektrische auto dan bij een nieuwe brandstof auto. Het verschil in procent bijtelling ligt in 2024 op 6%, de bijtelling voor een elektrische auto is 16% terwijl de reguliere bijtelling 22% is.

Bijtelling voor Elektrische Auto's tot 2024

Tot 2024 genoten elektrische auto's van een verlaagd bijtellingspercentage als stimulans voor duurzaam rijden. Deze regeling maakte elektrische auto's financieel aantrekkelijker voor zakelijke gebruikers, door de bijtelling en dus de belastingdruk te verminderen. De stapsgewijze aanpassingen in het bijtellingspercentage over de jaren heen weerspiegelen de inzet van de overheid om elektrisch rijden toegankelijker te maken, terwijl tegelijkertijd de fiscale voordelen geleidelijk worden afgebouwd als reactie op de groeiende markt voor elektrische voertuigen.

bijtelling auto elektrisch

Veranderingen in Bijtelling voor Elektrische Auto's in 2024


Elektrische voertuigen (EV's) genieten van een aanzienlijk lager bijtellingspercentage in vergelijking met nieuwe voertuigen die op brandstof rijden. Tot en met het jaar 2024 wordt voor EV's over de eerste €30.000 van de cataloguswaarde een bijtellingspercentage van 16% toegepast. Dit percentage stijgt licht naar 17% in 2025. Vanaf het jaar 2026 wordt het bijtellingspercentage voor elektrische auto's gelijkgesteld aan dat van auto's die op fossiele brandstoffen rijden, tenzij er nieuwe wetgeving wordt ingevoerd die hierin verandering brengt.


Dit houdt echter niet in dat alle eigenaren van elektrische voertuigen in 2026 verplicht zijn om de standaard bijtelling te betalen. Het vaste percentage geldt namelijk voor een periode van 60 maanden. Het jaar 2025 biedt de laatste kans om een nieuwe elektrische auto aan te schaffen tegen een verlaagd bijtellingstarief, waarbij men vervolgens vijf jaar lang van een tarief van 17% kan genieten.


Voor elektrische auto's die een waarde hebben boven de €30.000, wordt het bijtellingspercentage van 22% toegepast op het bedrag dat deze grens overschrijdt (de totale kosten van de auto minus €30.000).

Impact van de Wijzigingen

De aanpassing in de bijtelling kan de groei van de elektrische automarkt beïnvloeden. Potentiële kopers kunnen worden aangemoedigd om hun aankoop naar voren te halen of juist te heroverwegen, afhankelijk van de financiële impact. Voor zakelijke rijders en hun werkgevers betekent dit een heroverweging van hun voertuigbeleid, met een focus op de totale kosten van eigendom en de milieuvoordelen van elektrische voertuigen.

Toekomstige Trends en Overwegingen

Naarmate de bijtelling voor elektrische auto's normaliseert, is het waarschijnlijk dat de nadruk verschuift naar andere factoren, zoals de totale eigendomskosten, de beschikbaarheid van laadinfrastructuur, en de milieu-impact. Zakelijke rijders en bedrijven zouden ook de regels voor bijtelling in 2025 en 2026 in de gaten moeten houden, aangezien de overheid haar beleid kan aanpassen om de duurzame mobiliteitstransitie te ondersteunen of te versnellen. De verlaagde bijtelling voor een volledig elektrische auto zal waarschijnlijk in 2026 gelijkgesteld zijn met de geldende bijtellingsregels van een benzine auto van de zaak.

De bijtelling voor elektrische auto's in 2024 markeert een belangrijk moment in de transitie naar duurzame mobiliteit. Terwijl de fiscale voordelen verminderen, blijft de onderliggende trend naar elektrificatie van het wagenpark sterk. Voor zakelijke rijders en hun werkgevers is het cruciaal om deze veranderingen te begrijpen en zich aan te passen aan het evoluerende landschap van duurzame mobiliteit in Nederland. Geniet daarom zo snel mogelijk van netto bijtelling voor je elektrische auto voor dat het resterende bedrag verlaagd wordt!